PERFORMANS ENDEKSİ

Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi

Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl düzenli olarak Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda ortaya konan sonuçlar aracılığıyla, Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri’nin ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin güçlü olduğu alanlar belirlenmekte ve gelişmelerine yönelik yol haritaları oluşturulmaktadır.

Çalışmaları tamamlanan ve paydaşlarımızın bilgisine sunulan bilgilendirme arayüzü aracılığıyla Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları ile ilgili olarak;

  • · performans endeksleri hakkında genel bilgi,
  • · performans endeksleri hesaplamalarında takip edilen süreç,
  • · performans endeksleri hesaplamalarında kullanılan yöntem,
  • · performans endeksleri hesaplamalarında kullanılan model ve
  • · yıllara göre performans endeksleri sonuçları

Genel Müdürlüğümüz web sitesinden takip edilebilecektir. Tüm paydaşlarımız açısından faydalı olmasını dileriz.